ERASMUS+ projekto "Už vieningą ir solidarią Europą" veiklų pristatymas

Renginyje mokiniai,projekto dalyviai, pristatys Erasmus+“ pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekte „Už vieningą ir solidarią Europą!“ ("Ensemble pour une Europe solidaire!") projektą, papasakos apie atliktas veiklas ir pasidalins įspūdžiais iš šio projekto pirmosios mobilumo kelionės pas partnerius Rumunijoje.
Tai ilgalaikis tarptautinis partnerystės projektas, integruojantis lingvistine-socialines-menines-kultūrines veiklas, kuris prasidėjo 2017 m. rudenį ir baigsis 2019 m. Projekto koordinatorė Vytauto Didžiojo gimnazijoje - Alma Barkauskienė, prancūzų kalbos mokytoja, nes viso projekto kalba yra prancūzų kalba. Projekto įvairiose veiklose dalyvauja I-IV klasių mokiniai besimokantys ar norintys mokytis prancūzų kalbą.
Šiame tarptautiniame projekte Lietuvos Klaipėdos miesto moksleivių partneriai yra Krajovos (Craiova) miesto Rumunijoje ir Blagojevgrado miesto Bulgarijoje mokiniai. Projekto metu kiekvienos mokymo įstaigos projekto dalyviai paruoš visą eilę pedagoginės metodinės medžiagos ( žodynėlį projekto ir partnerių kalbomis (prancūzų, lietuvių, bulgarų, rumunų,anglų) „Le mot pour la solidarité“ („Mano žodis už Europos vienybę ir solidarumą“), organizuos apklausą „Pilietiškumas mano šalyje – kas tai?“ ir gautą informaciją susistemins ir išvadas pateiks mobilumo debatuose, sudarys tarptautinių įvykių susijusių su solidarumu ir kova prieš įvairių formų diskriminaciją kalendorių) ir supažindins su savo šalimi. Projektas skirtas jaunimui, kuris susitikimų metu diskutuoja apie iškilusias šiuolaikines jaunimo socialines problemas Europoje, ieško bendrų problemų sąsajų, savitarpio supratimo tarp partnerių ir bendrų sprendimo būdų. Visa veikla vykdoma prancūzų kalba šiomis temomis:
- Saugios ir brandžios visuomenės vertybės.
- Įvairių diskriminavimo formų atpažinimas ir tolerancijos bei savitarpio supratimo per lingvistinius-kultūrinius skirtumus akcentavimas.
- Mokinių ir mokytojų aktyvus įsitraukimas į bendruomenės veiklą, autonomijos ir organizacinių kompetencijų svarba.
- Teisingas jaunimo kritinis mąstymas žiniasklaidoje, vartojant internetą, socialinius tinklus – pagrindinis argumentas prieš įvairias smurto formas.
Visa veikla organizuojama bendradarbiaujant visiems partneriams. Atlikti darbai apibendrinami ir pateikiami naudojant įvairias IT priemones bei pristatant visuomenei.

https://www.epesplus.ro
  • Renginio data: 2018-05-09
  • Renginio laikas: 10:00
  • Adresas: Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos konferencijų salė, S.Daukanto 31
    Klaipėda