EUROPOS SAVAITĖ 2018

Renginių ciklas Europos savaitė 2018 gimnazijoje vyks visą savaitę ir jame dalyvaus 1-4, 5-8, 9-12 klasių mokiniai. Renginių tikslas - giliai susipažinti su Europos Sąjunga, jos susikūrimo istorija, dabartimi, vertybėmis, sunkumais bei laimėjimais. Pagrindinė renginių forma - įvairių dalykų pamokos: istorijos, geografijos, dorinio ugdymo, dailės, antikos kultūros ir kt.
https://www.facebook.com/Vilniaus-Abraomo-Kulvie%C4%8Dio-klasikin%C4%97s-gimnazijos-Mokini%C5%B3-savivalda-595244987246988/
  • Renginio data: 2018-05-07
  • Renginio laikas: 08:00
  • Adresas: Gedvydžių 8. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija
    Vilnius