Plakato konkursas „AŠ/TU/MES/JŪS BALSUOSIM.EU”

PLAKATŲ KONKURSO „AŠ/TU/MES/JŪS BALSUOSIM.EU”

NUOSTATAI

1. Konkurso „AŠ/TU/MES/JŪS BALSUOSIM.EU” nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą ir darbų vertinimą.
2. Konkursą organizuoja Telšių Europe Direct informacijos centras ir Telšių Žemaitės gimnazija – mokykla Europos Parlamento ambasadorė.
3. Konkursą finansuoja Europos Komisija
4. Konkurso tikslai:
• skatinti susidomėjimą artėjančiais rinkimais į Europos Parlamentą (EP), kurie vyks š. m. gegužės mėn. 26 d.,
• savo kūrybiniu darbu kviesti suaugėlius dalyvauti rinkimuose į EP,
• akcentuoti EP svarbą kasdieniame gyvenime,
• skatinti pilietiškumą, visuomeniškumą ir meninę saviraišką,
• išrinkti geriausias konkursui atsiųstus plakatus, atitinkančias šio konkurso nuostatų reikalavimus.
5. Konkurso dalyviai – Telšių miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai, neformalaus švietimo įstaigų lankytojai, visi, prijaučiantys šiai kūrybos šakai.
6. Konkursinių darbų (plakatų) tematika:
6.1. 2019 m. gegužės mėn. 26 d. rinkimai į Europos Parlamentą - galimybė pasirinkti savo ateitį.
6.2. Europos Parlamento vaidmuo.
6.3. ES kasdieniame mūsų gyvenime.
Konkurso dalyviai darbus gali pateikti kiekvienai iš nuostatų 6.1., 6.2., 6.3. punktuose nurodytų temų, dalyvio anketoje nurodydami darbo pavadinimą ir tematiką. Vertinimo komisija savo nuožiūra darbų konkurso temoms neskirstys.
7. Reikalavimai darbams:
7.1. Ne mažesnis nei A3 formatas, atlikimo technika įvairi. Jei esate labai kūrybingi ir išmanūs, galite sukurti plakatą, pasinaudodami įvairiausiomis informacinėmis technologijomis.
7.2. Plakatas turi būti originalus, raiškus.
7.3. Darbo tematika turi atitikti plakate skelbiamos informacijos turinį.
7.4. Plakatas turi būti pakankamai didelis, aiškus, kad būtų gerai matomas ir iš didesnio atstumo (jei popierinis variantas); jei elektroninis – atidaromas žinoma ir visiems prieinama programa.
7.5. Plakatas turi būti suprantamas žiūrovui ir vertinimo komisijai.
7.3. Darbai konkursui turi būti pateikti iki š. m. gegužės mėn. 9 d. Europe Direct informacijos centrui – Telšiai. Konkurso dalyviai kartu su darbu pateikia užpildytą dalyvio anketą Word dokumente. Joje būtina nurodyti plakato pavadinimą, autoriaus ar autorių grupės vardą, pavardę, klasę ir mokyklą (jei moksleivis), elektroninio pašto adresą arba telefono numerį. Darbai pateikiami Telšių K. Praniauskaitės bibliotekoje įsikūrusiam Europe Direct informacijos centrui – Telšiai (Respublikos g. 18, III a.). Jei darbas elektroniniu formatu, nuoroda į saugomą vietą arba pats plakatas siunčiami el. paštu telsiai@eudirect.lt
8. Vertinimas:
8.1. Vertinimo komisiją sudaro ir jos darbą organizuoja Europe Direct informacijos centras - Telšiai ir Telšių Žemaitės gimnazija – mokykla Europos Parlamento ambasadorė.
Komisija, vertindama darbus, vadovaujasi šiais kriterijais:
- plakato raiškumas,
- plakato originalumas,
- plakato tematika,
- plakato estetika,
- plakato aiškumas, matomumas iš didesnio atstumo,
- plakato suprantamumas žiūrovui.
8.2. Rezultatai paskelbiami viešai ne vėliau gegužės mėn. 10 d.
9. Konkurso viešinimas:
9.1. Konkurso nuostatai ir rezultatai skelbiami Europe Direct informacijos centro – Telšiai ir Telšių Žemaitės gimnazijos – mokyklos Europos Parlamento ambasadorės socialinio tinklo Facebook profiliuose.
9.2. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami kelione bei pagerbiami diplomais, padėkomis ir prizais.
9.3. Apie konkurso rezultatus konkurso nugalėtojai bus informuojami asmeniškai pagal dalyvio anketoje pateiktus duomenis.
9.4. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti konkursui atsiųstus darbus (nurodant autorių), juos eksponuojant parodose ar leidiniams (jei tokie bus leidžiami), neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į konkursą ir dalyvio anketos pateikimas.
9.5. Visos konkurse dalyvaujančių darbų autorystės teisės priklauso jų autoriams.
9.6. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.

https://www.facebook.com/Europe-Direct-Tel%C5%A1iai-Lietuva-168415833315999/
  • Renginio data: 2019-05-01
  • Renginio laikas: 00:00
  • Adresas: Telšių miesto ir rajono bendrojo lavinimo, popamokinio ugdymo mokyklos
    Telšiai, Telšių r. sav.